Tot en met 3 mei

Pjutten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800

Voor het eerst worden 40 Friese kinderportretten, geschilderd tussen 1550 en 1800 bij elkaar gebracht. Van Sjuck tot Ammerentia, van Aelke tot Bocke, in Museum Martena kun je ze van 20 december 2014 tot 3 mei 2015 komen bewonderen.
Nog nooit zijn zoveel portretten van Friese kinderen samen te zien geweest. Friesland had een sterke kinderportrettentraditie met de vroegste werken rond 1550 en een stevige bloeiperiode in de Gouden Eeuw. Museum Martena heeft onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van Friese kinderportretten en een selectie gemaakt. De portretten komen uit de collecties van particulieren en musea. Sommige werken zijn nooit eerder te zien geweest voor het publiek en van andere stukken was het bestaan zelfs onbekend. In de meeste gevallen was te achterhalen wie de geportretteerde voorstelt en vaak kon ook de levensloop gereconstrueerd worden. Zo is de tentoonstelling een bloemlezing van tweeënhalve eeuw Fries kinderleven.