Collectie


Franeker Verhalen

Zes verhalen uit de rijke Franeker geschiedenis

  • Het Franeker zilver
  • De oudst bekende renaissancekast van Noord-Nederland en de geschiedenis van het Klaarkampster Weeshuis
  • Documenten die de ontwikkeling van Franeker illustreren, waaronder een document uit 1504 dat Franeker de belasting op bier voor eeuwig kwijtscheldt!
  • Admiraal Tom Pouce, wereldberoemd artiest, slechts 72 centimeter groot
  • Jelle Banga, arts, verloskundige en burgemeester van Franeker
  • Lammert Lammertsz. Hofstra, die meevocht in de Tiendaagse Veldtocht en daarvoor van Franeker naar Antwerpen liep