Collectie

Mechanische Meesterwerkenzaal

Salomo's Oordeel en Kooistra's Kermis.

Jan Elzinga maakte in 1900 als 19-jarige het bijzondere mechanische kunstwerk van Salomo's eerste rechtspraak: een voorstelling van 35 minuten waarbij het Bijbelse verhaal nagespeeld wordt van Koning Salomo die moet oordelen over twee vrouwen die vechten om dezelfde baby. Het kunstwerk werkt niet meer, maar is in een 3-D presentatie te zien.

Jacob Kooistra was als kind gefascineerd door de kermis, maar mocht daar van zijn strenggelovige moeder nooit heen. Als gepensioneerde maakte hij een miniatuurkermis. Na inworp van een muntje begint de muziek te spelen, gaan de lichten aan en begint er van alles te draaien. Voor kinderen en volwassenen een hele belevenis.

3D animation of Solomons Judgment

The Mechanic Masterpiece 'Judgement of Salomo' build by Jan Elzinga in 1904 is unable to run anymore as it is too fragile. The 3D animation of Solomons Judgment and the biography of its maker Jan Elzinga are media products that are used at the museum Martena in Franeker, The Netherlands to display how the masterpiece worked. The voice-over is in Dutch and it is telling the Bible story of Solomon Judgment as it has been written in the Bible 1 Kings 3: 16-28. At the beginning and halfway of the animation, the voice-over is explaining the movement, position, and expressions of the dolls. Students of NHL at Leeuwarden, Netherlands: Steven Campell Jaap Elzes Peter van der Leij Lourens Ruygh Javier Semeler Vincent Vellinga Mattijn Visser Rosemarijn Witten Voice-overs: Fred Kamp Clay Records, Groningen