De globebeker

Het opvallendste voorwerp in de zilvercollectie is de vergulde zilveren beker met een wereldbol. Deze beker is rond 1600 door de pachtboeren van de Bildtlanden geschonken aan de stad Franeker. Lang heeft men gedacht dat de Friese Piebe Wouters (of in deftig Latijn Pibo Gualteri) de maker van de globebeker was. Dit blijkt niet zo te zijn. In 2007 dook er op een veiling een tweelingbroertje van onze beker op. De vermoedens dat de beker niet van Friese makelij was werden hierdoor bevestigd. De beker is gemaakt in Noordoost-Duitsland.

Ook ziet u in de zilvervitrine een mooie brandewijnkom met een eend op de bodem, in 1752 gemaakt door de Franeker zilversmid Dirk Ates Jorritsma. Deze getalenteerde zilversmid verongelukte op 37-jarige leeftijd bij Lutjelollum. Omdat er weinig zilversmeden waren in de stad, zette zijn weduwe het bedrijf zelf voort. Ook de fraai bewerkte theepot is van Jorritsma, in 2011 aangekocht door de Ottema Kingma Stichting en aan het museum in langdurig bruikleen gegeven. De Franeker Petrus Adamus Guldenarm maakte in 1856 de grote bowllepel. Prachtig zijn ook het stadsstempel uit 1584 en een sierkurk met de klok uit het Franeker wapen.

Nu te zien