De renaissancekast

Kast Klaarkamp
Kast Klaarkamp

Deze kast is een voorbeeld van de vroege Renaissance in de Noordelijke Nederlanden. De kast is afkomstig uit het Klaarkampster Weeshuis in Franeker. Lang is gedacht dat het een 17e-eeuws meubel was, maar zij is vermoedelijk ouder. Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen, zoals de halfzuilen, die karakteristiek voor de Renaissance zijn. Het jaartal op het fries geeft 1550 aan en de W en de R kunnen verwijzen naar Worp van Ropta uit Metslawier (1512-1551), wiens familie een nauwe band met het weeshuis had. Worp was een modieuze man, hij kon zo’n meubel bestellen. Zijn portret hangt om de hoek in de gang. Dendrochronologisch onderzoek heeft aangetoond dat het hout van de kast eerder dan 1550 is gekapt. Daarmee zou de kast de oudste Renaissancekast van Nederland zijn.

 

De kast is een bruikleen van Stichting 't Klaarkampster Weeshuis en werd gerestaureerd met steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

Nu te zien