Geschiedenissen des Aardkloots

Deze vijf loodzware boeken zijn in het bezit geweest van de Franeker professor Jan Willem de Crane. Diens dochter Clasina was getrouwd met de Franeker notaris Isaäc Telting, die al een zoon had: Albartus. Albartus woonde van 1834 tot 1863 in het Martenahuis. De boeken gingen in zijn bezit over. In 2012 zijn ze in de collectie van Museum Martena gekomen en staan ze weer, net als in de tijd van Albartus, op de boekenplank in het Martenahuis. Of professor de Crane, Isaäc, Clasina en Albartus de boeken echt van kaft tot kaft gelezen hebben is nog even de vraag.

De foliodelen vormen samen de Algemeene kerkelijke en wereldlijke Geschiedenissen des Aardkloots, geschreven  door Geerlof Suikers (1669-1717). Suikers was advocaat en beroemd om zijn grote belezenheid. Hij wijdde zich aan het schrijven van een wereldgeschiedenis in begrijpelijk Nederlands, een enorme klus, temeer omdat hij niet kort door de bocht wilde zijn. Dit zien we terug in de volledige titel:

Algemeene kerkelijke en wereldlijke Geschiedenissen des Aardkloots of een Verhaal van al hetgene gedenkwaardig in verscheide Ryken en Staten dezer Wereldt is voorgevallen, van de Schepping der Wereldt tot de doodt van Willem III, koning van Engelandt. Mitsgaders de Levens van Mannen en Vrouwen, die zich gedurende dien tijdt door geleerdheit of door eenige andere aanmerkenswaardige hoedanigheit vermaard gemaakt hebben.

Nog voor de tekst af was, overleed hij. Zijn uitgever maakte de serie af.

 

Nu te zien