Portret van Rudolf Agricola

Dit portret heeft een wonderlijke geschiedenis. In 1580 werd de reformatie in Friesland officieel en de kloosters werden opgeheven. Zo ook klooster Klaarkamp bij Rinsumageest. De prior, Gerardus Agricola, verbleef als ambteloos man tot het einde van zijn dagen in het nieuw gestichte weeshuis in Franeker, dat vanwege deze permanente gast Klaarkampster Weeshuis werd genoemd. Hij schonk het weeshuis 4.000 gulden en werd tot de dood verzorgd. Zijn abt, Gerardus Jacobi, schonk 11.000 gulden aan het weeshuis, maar dat feit heeft de tand des tijds minder goed overleefd. Het portret stelt echter niet Gerardus maar Rudolf Agricola voor, de humanist, die geen enkele relatie met het Klaarkampster Weeshuis had. Waarschijnlijk is lang gedacht dat Rudolf familie was van Gerardus en is het portret daarom in de collecties van het Klaarkampster Weeshuis terechtgekomen. Het is in de tweede helft van de zestiende eeuw geschilderd door een onbekende kunstenaar.

Museum Martena heeft het portret in bruikleen van Stichting het Klaarkampster Weeshuis

Nu te zien