Saepckes schatten

Nieuw voor kleuters! Vanaf september 2015: het programma 'Saepckes schatten'!

De klas wordt ontvangen door knechten van jonkvrouw Saepcke, die in het Martenahuis woont. De knechten nemen de kinderen mee door het kasteel, waar in elke kamer een bijzonder verhaal wacht. En uiteindelijk ontmoeten ze ook de jonkvrouw.

Past bij kerndoelen 1, 12 en 56. Het programma kan ook in het Frysk gevolgd worden.
 

Oladiecoba

OladieCoba is een educatief kunstproject van Ra van der Hoek en Petra Berbeé in samenwerking met de Coba de Groot Stichting.

Museum Martena is hierbij nauw betrokken en fungeert vaak als plek waar de projecten plaatsvinden. Scholen uit Franekeradeel kunnen kunsteducatie op maat van professionele kunstenaars krijgen via OladieCoba. Er zijn acht programma's voor alle groepen van het basisonderwijs.

Sterrenkijker

In Franeker loopt een uniek project waarmee de basisscholen in Franekeradeel in aanraking komen met cultuur in hun eigen gemeente. Museum Martena is een van de vaste cultuuraanbieders.

In het schooljaar 2015-2016 komen de kleuters van Franekeradeel naar het museum voor het spiksplinternieuwe programma 'Saepckes schatten'!

De Franeker universiteit en Willem Loré

In dit lespakket, bedoeld voor groep 7 en 8, staat de wiskunde centraal.

Op school doen de leerlingen opdrachten over de universiteit van Franeker en Willem Loré, een jongetje met een wiskundeknobbel die later professor werd. In het museum krijgen ze een mini-college wiskunde. Het project kan worden afgesloten met een bijgeleverde stadswandeling langs plekken in Franeker die met de universiteit te maken hebben.

Op stap met Hidde en Hiske, jong in 1910

Omgevingsonderwijs voor groep 5 in Franeker en omgeving.

Hoe zag het leven voor kinderen in 1910 eruit? Wat voor klusjes deed je, hoe woonde je, hoe zag je eigen stad eruit? Het project begint met een voorleesverhaal op school. Het museumbezoek is een activiteitencircuit: koffie malen, boodschappen doen, tollen, op een leitje schrijven. Het hele project kan ook in het Fries worden gedaan.

Nu te zien