Tot en met 3 mei 2015

Pjutten en Beukers, Friese kinderportretten 1550-1800 is met twee weken verlengd vanwege de grote belangstelling!

Voor het eerst worden 40 Friese kinderportretten, geschilderd tussen 1550 en 1800 bij elkaar gebracht. Van Sjuck tot Ammerentia, van Aelke tot Bocke, in Museum Martena kun je ze van 20 december 2014 tot 3 mei 2015 komen bewonderen.
Nog nooit zijn zoveel portretten van Friese kinderen samen te zien geweest. Friesland had een sterke kinderportrettentraditie met de vroegste werken rond 1550 en een stevige bloeiperiode in de Gouden Eeuw. Museum Martena heeft onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van Friese kinderportretten en een selectie gemaakt. De portretten komen uit de collecties van particulieren en musea. Sommige werken zijn nooit eerder te zien geweest voor het publiek en van andere stukken was het bestaan zelfs onbekend. In de meeste gevallen was te achterhalen wie de geportretteerde voorstelt en vaak kon ook de levensloop gereconstrueerd worden. Zo is de tentoonstelling een bloemlezing van tweeënhalve eeuw Fries kinderleven.

Kolleezjedei Frjentsjerter Universiteit

Voor meer informatie over de Kolleezjedei van de Stichting Frjentsjerter Universiteit op 27 maart in Tresoar klik hier.

Reportage over Pjutten en Beukers

Klik hier voor een reportage over de tentoonstelling

Museum Martena

In het hart van de prachtige historische binnenstad van Franeker staat de Martenastins. Een stadskasteel gebouwd in 1506 door edelman Hessel van Martena. Hier is sinds 2006 Museum Martena gevestigd.

Het museum laat allerlei aspecten van de geschiedenis van Franeker zien. De Universiteit van Franeker en de geleerde 17de eeuwse vrouw Anna Maria van Schurman komen aan bod in de vaste tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn vaak gewijd aan de hedendaagse Friese kunst. Op de bel-etage proeft u de sfeer van voorbije tijden in de schilderijenzaal en de porseleinzaal.
Met de nieuwe audiotour wordt een bezoek aan Museum Martena nog leuker, u kunt kiezen uit een Nederlands- of Friestalige tour, u wordt rondgeleid door acteur Peter Tuinman! Voor buitenlandse bezoekers is er een Engelse of Duitse versie.