Over Museum Martena


Vrienden van Museum Martena

Vrienden van Museum Martena

De Vrienden van Museum Martena zijn verenigd in een aparte Stichting. Het bestuur van de stichting stelt in overleg met de directeur een programma samen speciaal voor de Vrienden.

Als Vriend van Museum Martena steunt u het museum. De Vrienden van Museum Martena organiseren activiteiten in en om Museum Martena. Daarnaast hebben Vrienden gratis toegang tot het museum voor zichzelf en een introducé. Vrienden worden uitgenodigd voor de openingen van het museum en krijgen een paar maal per jaar een nieuwsbrief waarin de activiteiten aangekondigd worden.

De activiteiten zijn onder andere lezingen in het museum over onderwerpen die met vaste of tijdelijke tentoonstellingen te maken hebben, workshops en excursies. Zo is er een meerdaagse reis naar Gent georganiseerd, zijn de Vrienden bij Henk Helmantel in zijn Weem in Westeremden op bezoek geweest en zijn er regelmatig busreizen naar Amsterdam om daar tentoonstellingen te bekijken.

Vriend worden van Museum Martena kost €20,- per jaar. Vriend worden? Neem contact op of mail naar info@museummartena.nl. IBAN Vrienden van Museum Martena is NL39RABO 0126 9307 40

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit:
Wineke Bremmer, voorzitter
Frieda Ligthart, penningmeester
Sippie Dijk, secretaris
Lysbert Bonnema, lid
vacature