ANBI-status Museum Martena

Museum Martena is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie.
Meer informatie over het museum en de balans vindt u in het jaarverslag 2019
De bestuursleden van Museum Martena ontvangen geen vergoeding.