100 Jier Abe Gerlsma

Tot en met 10 juni 2019 het werk van Abe Gerlsma.

Abe Gerlsma was een oer Franeker die op 3 februari 2019 honderd zou zijn geworden. Een mooie gelegenheid om aandacht aan zijn werk te besteden. De virtuoze etsen, vaak in vier kleuren en natuurlijk zijn schilderijen geïnspireerd door het Friese landschap. Een lust voor het oog!