Waar de mensen wonen

Vanaf 18 november is het nieuwe werk van Rienold Postma te zien in Museum Martena. Op deze tentoonstelling wordt een ruim aantal schilderijen getoond met een unieke, want geheel eigen benadering van het menselijk portret.

'Van expressionistisch veranderden mijn geschilderde portretten allengs in de portretkunst die ik de laatste jaren maak. Tegelijk nam de herkenbaarheid af. Deze metamorfose vond niet alleen plaats in mijn portretschilderijen, ook in getekende portretten trad een verstilling op. Voor de expositie in Franeker heb ik mij beperkt tot een zeventigtal schilderijen, hangend in diverse ruimten van het museum.

De gang naar verstilling in mijn portretkunst heeft mij moeite en jaren tijd gekost. Pas bij het ouder en rustiger worden wist ik mijn portretten toe te trekken naar de verstilde, abstracte wereld van mijn andere werk. Gelet op mijn moeite om mijn portretten aansluiting te geven bij mijn andere werk,  heb ik even met de gedachte gespeeld de expositie de titel "De witte waterlelie" mee te geven, naar de inhoud van een gedicht van Frederik van Eeden. Tenslotte heb ik toch voor een andere titel gekozen: "Waar de mensen wonen", en wel omdat ik veelal erg menselijke dingen naar voren breng: de stille, bijna niet waarneembare glimlach van een jonge vrouw, een mokkend ventje, Kortom,  kleine en grote beroeringen die zich afspelen op "het podium van een gezicht".'

Terug in Franeker: Jan Janszoon de Stomme

10 februari - 13 mei 2018

Museum Martena heeft twee zelfportretten van een jeugdige Franeker schilder Jan Janszoon de Stomme (1615 - ca.1658) in bezit. De Stomme maakte carrière in Groningen, waar hij societyschilder werd na een leertijd bij Wybrand de Geest. Zijn twee zelfportretten worden gerestaureerd en zullen na jarenlang in het depot te hebben gestaan, op deze tentoonstelling weer worden getoond, temidden van ander werk van zijn hand. Welkom terug in Franeker!