Collectie

De Tuinkamer

In de Tuinkamer kunt u het interieur van Anna Huguenin, de laatste bewoonster van het Martenahuis, zelf beleven.

Het bijzondere van deze kamer is dat u alle voorwerpen in de kamer (behalve natuurlijk de schilderijen) mag aanraken. U mag spelen op het harmonium, een stukje breien, een hoedje passen of theedrinken uit het antieke servies. Zo komt u nog dichter bij de tijd van Anna Huguenin die rond 1900 het Martenahuisbewoonde. We stellen het wel op prijs als u alles weer terugzet zoals u het heeft aangetroffen.