Collectie

Bel-etage

De gang op de bel-etage herbergt een portrettengalerij met portretten van nazaten van Hessel van Martena.

Ook het portret van Worp van Ropta is hier te bewonderen. Waarschijnlijk was hij de opdrachtgever van de oudst bekende renaissancekast van Noord-Nederland die in de tentoonstelling Franeker Verhalen te zien is.

Het portret van Sophia van Vervou is zeer bijzonder omdat dit het enig bekende zeventiende-eeuwse schilderij in Nederland is dat nog nooit uit de lijst is geweest. Hierdoor is de originele rijging van het doek in de lijst nog geheel intact. Het schilderij, dat 174 bij 102,5 cm meet is geschilderd door L.J. Woutersin rond 1630. Sophia of Saepck van Vervou leefde van 1613 tot 1670 en was de achterkleindochter van Hessel van Martena. Ze woonde vrijwel haar hele leven in het Martenahuis.

Zowel het portret van Worp van Ropta als van Sophia van Vervou zijn bruiklenen van het Rijksmuseum Amsterdam.