Over ReadSpeaker

Over ReadSpeaker webReader

ReadSpeaker webReader kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt de website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal leren, de almaar groeiende groep ouderen en iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen. webReader is cloud-based (SaaS). Om het te gebruiken hoef je niets te downloaden.

Hoe werkt het?

Activeer webReader door op de voorleesknop te klikken.

De webReader voorleesknop.

Met webReader kun je:

 • Tekst selecteren en deze voor laten lezen door op de voorleesknop te klikken die in het pop-up menu dat verschijnt.
 • In een paragraaf klikken om deze voor te laten lezen,
 • In tekstversie de content zonder complexe opmaak bekijken, met lettertype, lettergrootte en kleuren volgens je persoonlijke voorkeur. Voorlezen en gelijktijdig highlighten kan ook in tekstversie.
 • Een audiobestand met de content van de webpagina downloaden zodat je ook offline kan luisteren.
 • Geselecteerde tekst naar een van de aangeboden talen vertalen en in die taal laten voorlezen.
 • De leessnelheid, kleuren voor highlighting en meer instellen.
 • De functie Vergroot tekst activeren om de voorgelezen tekst onderaan het scherm uitvergroot mee te kunnen lezen.
 • De betekenis van een geselecteerd woord opzoeken.

In het menu op Help klikken voor uitleg over alle webReader features en hoe die te gebruiken. Lees die eens door om ideeën op te doen hoe je nog meer voordeel uit webReader kunt halen!

Het webReader menu.

Toetsenbordnavigatie

webReader kan worden geactiveerd, dat wil zeggen focus kan op de voorleesknop worden gezet, met de toegangstoets "K". De toegangstoets "L" zet focus op de player en start het voorlezen. Veel van de webReader features hebben een eigen toegangstoets. Toegangstoetsen worden geactiveerd met wijzigingstoetsen, afhankelijk van je browser en operating system. (Voor verdere info over wijzigingstoetsen zie https://en.wikipedia.org/wiki/Access_key).

Als de focus op de player is gezet kun je met tab/shift+tab navigeren in de player en in het menu en op enter of spatie drukken om een knop of keuze te activeren. Met de Escape toets kan je de huidige actie te stoppen of het menu of een dialoogvenster te sluiten.

 • Zet focus op de voorleesknop: wijzigingstoets + K
 • Activeer de webReader player: wijzigingstoets + L
 • Open/sluit het menu: wijzigingstoets + 1
 • Open Help feature: wijzigingstoets + I
 • Andere toegangstoetsen: zie de Help feature

Cookies

Als je cookies accepteert voor webReader zullen je persoonlijke voorkeursinstellingen tussen sessies bewaard blijven.

Platforms en webbrowsers

Apparaten, operating systemen en browsers die webReader ondersteunt:

 • alle gangbare online apparaten zoals pc, laptop, Chromebook, tablet en smartphone,
 • alle gangbare operating systemen zoals Windows, Chrome, Android, iOS/iPadOS, macOS en Linux.
 • alle gangbare browsers:
  • voor laptops en pc’s: IE10+, Edge, Chrome (en andere Chromium-browsers), Firefox en Safari
  • voor mobiele apparaten: Safari en Chrome op iOS/iPadOS apparaten, Chrome op Android apparaten

Lees meer over ReadSpeaker www.readspeaker.com