Over Museum Martena


Vacature conservator

Wie helpt ons het Verhaal van Franeker te vertellen?

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena hebben per 1 mei een vacature voor een ervaren conservator die zich voor beide organisaties inzet op het gebied van tentoonstellingsontwikkeling, behoud en beheer en (digitale) collectiepresentatie.
Wij zoeken een conservator die haar/zijn sporen heeft verdiend in de museale wereld, een alleseter met een brede belangstelling, die zich prettig voelt in een baan met veel afwisseling.

Het Planetarium en Museum Martena werken nauw samen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis in Franeker. Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is als oudst werkende planetarium van de wereld een plek waar de wetenschapsbeoefening door leken centraal staat. Museum Martena belicht de academische wetenschap met de belangrijke collecties rondom de Universiteit van Franeker en Anna Maria van Schurman. Samen brengen zij het verhaal van Franeker als historische academiestad voor het voetlicht.
Museum Martena zit middenin een herinrichting van de vaste tentoonstellingen. Voor de bezoeker is het museum aaibaar en dichtbij, alle zintuigen komen in het museum aan bod. Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium streeft naar het predicaat Unesco Werelderfgoed en de verwachting is dat de definitieve uitspraak in 2023 valt. In beide musea werkt de conservator nauw samen met de directeur. Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium zijn beide kleine organisaties met minder dan tien mensen in dienst.

De conservator houdt zich bezig met alle aspecten van behoud en beheer van een museumcollectie. Duurzaamheid speelt hierbij een steeds belangrijker rol. We verwachten dat de conservator op niveau kan meepraten over de keuze voor een nieuw collectiebeheerssysteem en de conservator ontwikkelt plannen voor een (gezamenlijke) aantrekkelijke digitale collectiepresentatie. De conservator ontwikkelt tentoonstellingsconcepten en voert deze uit, is in staat teksten te schrijven voor verschillende doelgroepen en onderhoud een relevant netwerk op regionaal en landelijk niveau. We hechten eraan dat de conservator vlieguren heeft gemaakt binnen een museale organisatie en kennis heeft van de wetenschapsgeschiedenis.
Wij bieden twee contracten, 24 uur bij Museum Martena en 9 uur bij het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. Beide musea volgen de Museum CAO en bieden een salaris in schaal 9. De aanstelling is voor 1 jaar en bij gebleken geschiktheid en een gelijkblijvende financiële situatie is er uitzicht op verlenging.

Sollicitatie: voor vragen kun je contact opnemen met Manon Borst directeur Museum Martena (0517-392192 of manonborst@museummartena.nl) of Adrie Warmenhoven, directeur Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (0517-393970 of a.warmenhoven@planetarium-friesland.nl.
Je kunt solliciteren door een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen naar  manonborst@museummartena.nl  
De inzendtermijn loopt tot en met 5 februari 2023 en de gesprekken vinden plaats op 16 februari 2023.

 


Ontmoet de medewerkers en vrijwilligers van Museum Martena


Manon Borst

Directeur

manonborst@museummartena.nl

Marjan Brouwer

Conservator

marjanbrouwer@museummartena.nl

Akke Schaap

Baliemedewerker

akkeschaap@museummartena.nl

Freark Huismans

Technisch medewerker

info@museummartena.nl

Yvette da Cruz Lopes

Baliemedewerker

info@museummartena.nl

Henny Schuil

Baliemedewerker

info@museummartena.nl

Marijke de Jong

Baliemedewerker

info@museummartena.nl

Marjan de Jong

Baliemedewerker

info@museummartena.nl

Minka Smit

Balie

Nicolina Zuiderveld

Boekhouding

Klaaske Smeenk

Balie

Joke Brijker

Educatie

Jelle Hoekstra

Educatie en rondleider, bestuurslid

Thea Smit

Educatie

Hanneke Roelofsen

Rondleider

Wiep Boddeüs

Rondleider

Luc vd Kolk

Educatie en rondleider

Margreet van Vossen

Fotografie

Lenny vd Putten

Rondleider

Anneke Ramler

Rondleider

Nathan Hornstra

Voorzitter bestuur Museum Martena

Anne Nippel

Secretaris bestuur Museum Martena

Joop van Putten

Fotografie

Petra Berbee

Coördinator educatief project PoWoW

Ra vd Hoek

Coördinator educatief project PoWoW