Collectie

Pronkkeuken

De pronkkeuken geeft toegang tot het historische gedeelte van het museum. Hier stapt u van de 21ste in de 18de eeuw.

Titia Bogarda en Suffridus Westerhuis hebben het Martenahuis gemaakt tot wat het nu is, een prachtig stadskasteel met bordessen, marmeren vloeren, stucwerk en een kamer met beschilderd behang. Dit echtpaar was schathemeltje rijk en kon het zich dus veroorloven om rond 1700 de boel eens flink aan te pakken. Deze portretten van de bewoners zijn een bruikleen van de Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis uit Franeker. Het hofje dat in naam van Titia en Suffridus is gesticht vindt u achter in de tuin van het Martenahuis.