Educatie
Museum Martena voor het voortgezet onderwijs

Franeker, stad van wetenschap in de 18de eeuw

Franeker, stad van wetenschap in de 18de eeuw

Een boeiend groepsbezoek aan het Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena voor de tweede klas van VMBO en HAVO/VWO. De leerlingen gaan aan de slag met de wetenschap in Franeker.

Het programma wordt gedeeltelijk op school en in de musea uitgevoerd. De leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. In Museum Martena en het Eisinga Planetarium gaan de leerlingen in kleine groepjes aan het werk. Ieder groepje heeft een eigen thema met een opdrachtenvel dat de leerlingen in de musea gaan invullen, zoals het studentenleven in Franeker, vrouwen aan de universiteit, het leven van Eise Eisinga of sterrenkunde. Deze antwoorden gaan ze thuis of op school, met informatie van internet, verwerken tot een korte presentatie voor de klas. Zo worden alle onderwerpen verdiept en gaan leerlingen verbanden leggen met elkaars thema’s.

Het programma neemt ongeveer 180 lesminuten in beslag, waarvan het museumbezoek 90 minuten duurt. De leerlingen moeten daarnaast in hun eigen tijd hun presentatie voorbereiden. De kosten bedragen € 4,50 per kind.
Hier kunt u de docentenhandleiding en de achtergrondteksten bij de thema's voor leerlingen en docenten downloaden.

Voor informatie of reservering neemt u contact op.