Over Museum Martena

ANBI-status Museum Martena

ANBI-status Museum Martena

Museum Martena is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over het museum vindt u in het jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 en het ANBI Formulier

De bestuursleden van Museum Martena ontvangen geen vergoeding. Nevenfuncties en rooster van aftreden bestuursleden

Museum Martena onderschrijft de Museumnorm 2020 en de Ethische Code. In het Jaarverslag 2020 vindt u op blz. 16 en 17 een toelichting op de toepassing van de Code Culturele Governance.