Over Museum Martena

Steunstichting Saepck van Vervou

Steunstichting Saepck van Vervou

Museum Martena heeft een eigen steunstichting die aankopen of extra activiteiten van Museum Martena bekostigt die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden, dit is de Stichting Saepck van Vervou. Saepck van Vervou is een ANBI. Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Museum Martena.

Het bankrekeningnummer van de steunstichting is NL62 RABO 0140.1875.10 ten name van Stichting Saepck van Vervou.

Saepck van Vervou is de achterkleindochter van de stichter van het Martenahuis Hessel van Martena. Zij leefde van 1613 tot 1671 en woonde in het Martenahuis waar nu Museum Martena gevestigd is.

De bestuursleden van de Stichting Saepck van Vervou ontvangen geen financiële vergoeding.