Museum Martena en Planetarium worden gesteund door Provincie Fryslân


2021-06-15 15:57:00

Goed nieuws voor het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena! De Provincie Fryslân heeft definitief besloten om €600.000,- voor vier jaar toe te kennen om het verhaal van de universiteit en de wetenschap in Friesland uit te dragen.

Vorig jaar juni had de adviescommissie reeds aangegeven dat de twee musea elkaar uitstekend kunnen versterken in het cultuur-toeristisch profiel van Franeker en Fryslân. Daarbij werd wel de voorwaarde gesteld dat er sprake moest zijn van een inhoudelijke samenwerking tussen de twee instellingen met een gezamenlijke visie op wetenschapsgeschiedenis.

De afgelopen maanden hebben beide culturele instellingen deze samenwerking verder uitgediept, onder andere door het beleggen van een expertmeeting met relevante instellingen uit de noordelijke provincies.

Het koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena zullen de komende vier jaren de krachten bundelen om gezamenlijk de belangrijke geschiedenis van de academische wetenschap in Franeker en Friesland voor het voetlicht te brengen. Beide musea hebben reeds een lange geschiedenis van samenwerking met elkaar op velerlei vlakken. De toekenning van de subsidie zal deze samenwerking alleen maar bestendigen en versterken.