Schenking professor Postma voor Museum Martena


2023-08-14 14:00:00

Professor Ferenc Postma en zijn echtgenote dr. Margriet Gosker hebben een schenking gedaan aan Museum Martena. Het gaat om twee zilveren gedenkpenningen ter ere van het tweehonderdjarige bestaan van de Franeker universiteit in 1785. De penningen werden speciaal geslagen voor de studenten die op dat moment aan de universiteit van Franeker studeerden. In 1785 stonden er 36 studenten ingeschreven, dus het aantal penningen zal zeer beperkt geweest zijn.

De tweede belangwekkende schenking is een bul uitgereikt aan Cornelis Boonzaajer in 1778. Boonzaajer promoveerde aan de universiteit van Franeker aan de rechtenfaculteit met een dissertatie over polygamie. Zijn promotoren waren professor Wigeri en Cannegieter. Zij hebben de bul ook ondertekend. De bul is een oorkonde op perkament met een aanhangend lakzegel.

Professor Postma heeft vanaf zijn  vroegste studententijd een belangrijke collectie handschriften en boeken verzameld op het gebied van theologie en kerkgeschiedenis. Hij is zich onder andere gaan specialiseren in academisch drukwerk van de universiteit van Franeker. Hij bezit een groot aantal Franeker drukken, brieven van Franeker professoren en objecten die te maken hebben met de geschiedenis van de Hongaarse studenten in Franeker. Hij publiceert regelmatig in binnen- en buitenland. De indrukwekkende bibliotheek van prof. dr. Postma hebben hij en zijn vrouw in 2012 geschonken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Museum Martena in Franeker heeft een belangrijke collectie op het gebied van de geschiedenis van de universiteit van Franeker. Deze is te zien in de sfeervolle Academiezaal in het museum. De schenkingen van het echtpaar Postma-Gosker zullen op den duur ook een plek krijgen in deze zaal.

Foto: links dr. Margriet Gosker, midden Manon Borst, directeur Museum Martena en rechts prof. dr. Ferenc Postma

Helpt u ons de Kasteelprijs te winnen?