Excursies in 2017 voor Vrienden

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017

Vrijdag 13 oktober t/m zondag 15 oktober

 

Meerdaagse excursie: Keulen/Düsseldorf.
Naast het bezoeken van een aantal musea in en rond Keulen en Düsseldorf willen we een
stadswandeling in Keulen en een boottocht over de Rijn in het programma opnemen.
VERZOEK:
Bij voldoende belangstelling zullen wij in april het volledige programma en het prijskaartje
bekend maken. Wij zijn dus benieuwd of hier voldoende belangstelling voor is.
Wilt u eventueel deelnemen aan deze excursie?
Laat het ons dan even weten, bij voorkeur per email:
vriendenmuseummartena@gmail.com
of een telefoontje aan Harm Albronda, tel. 0517-393988.
 

Vrienden van Museum Martena

De Vrienden van Museum Martena zijn verenigd in een aparte Stichting. Het bestuur van de stichting stelt in overleg met de directeur een programma samen speciaal voor de Vrienden.

Als Vriend van Museum Martena steunt u het museum. De Vrienden van Museum Martena organiseert activiteiten in en om Museum Martena. Daarnaast hebben Vrienden gratis toegang tot het museum voor zichzelf en een introducé. Vrienden worden uitgenodigd voor de openingen van het museum en krijgen een paar maal per jaar een nieuwsbrief waarin de activiteiten aangekondigd worden. De activiteiten zijn onder andere lezingen in het museum over onderwerpen die met vaste of tijdelijke tentoonstellingen te maken hebben, workshops en excursies. Zo is er een meerdaagse reis naar Gent georganiseerd, zijn de Vrienden bij Henk Helmantel in zijn Weem in Westeremden op bezoek geweest en zijn er regelmatig busreizen naar Amsterdam om daar tentoonstellingen te bekijken.
Vriend worden van Museum Martena kost €15,- per jaar. info@museummartena.nl